Piece do obróbki termicznej aluminium z systemem TermoTurbulence Kepka
Obróbka cieplna aluminium

Piece do obróbki termicznej aluminium z systemem TermoTurbulence Kepka

Izolacja - Compressed RCF Kepka 

Wykonanie izolacji termicznej – o bardzo niskim współczynniku przewodności cieplnej (0,14 W/mK dla temp. 600oC).

Rozwiązanie zapewniające:
a) niskie zużycie energii elektrycznej,
b) możliwość szybkiego osiągnięcia wymaganych temperatur
c) odporność na szoki termiczne
d) hydrofobowość – problem nasiąkliwości wyeliminowany

Izolacja termiczna wykonana w sposób innowacyjny, kompozytowy system izolacji termicznej wykorzystujący nowej generacji materiały włókniste oraz płyty o bardzo dużej izolacyjności

Konstrukcja pieców z izolacją powietrzną – zmniejszone dodatkowo straty cieplne i usunięte mostki cieplne – szczególnie widoczne przy użyciu kamery termowizyjnej

Konstrukcje przystosowane do pracy od 100 do 950oC

piece z trzonem, piece ładowane od góry, konstrukcje typu: Drop - Bottom, konstrukcje o pracy ciągłej - piece tunelowe (wielostrefowe), piece spełniające normy AMS2750D

Precyzja pomiarów oraz sterowania piecem - różne rozbudowane systemy dobierane w sposób indywidualny.

 

System TermoTurbulence Kepka™

Obudowa wewnątrz komory termoobiegu + specjalne wykonanie wirników ze stali przystosowanej do pracy w temp. ponad 1000oC powoduje zwiększoną do max odporność na pełzanie, co z kolei przedkłada się na utrzymanie takich samych parametrów wydajności, sprężeń, wyważenia wirników, cichą i bezawaryjna pracę przez bardzo długi czas pracy – parametry bardzo często nie brane pod uwagę, a istotnie i wpływające na stabilność pracy całego pieca w przestrzeni kilkunastu lat.

Silniki termoobiegu wykonane według specjalnych założeń technicznych – przedłużone osie, inne parametry elektryczne uzwojenia, dodatkowe obce chłodzenie, łożyska o podwyższonych właściwościach pracy w wyższej temperaturze, dodatkowe radiatory na osiach - cicha, stabilna i bezawaryjna praca przez okres kilku lat.

Elementy grzejne pieca osłonięte w sposób uniemożliwiający bezpośrednie oddziaływanie promieniowania na żadną część wsadu.

System termoobiegu - TermoTurbulence Kepka gwarantuje niezawodne i jednorodne rozchodzenie się ciepła w całej komorze bez względu na kształt, grubość, wielkość i miejsce ustawienia elementu, z eliminacją martwych stref, kierunkowych laminarnych przepływów o bardzo małym ciśnieniu i sprężeniu gorącego powietrza z możliwością w dowolnej chwili dostosowania i regulacji pieca na etapie jego wdrażania, uwzględniając szereg innych czynników, które do końca są nieznane w przypadku projektowania i budowy urządzeń jednostkowych, prototypowych.